Vodniška komisija
ponedeljek, 24. september 2018
POIŠČI

Preizkusna tura za tečaj VPZS A na Zelenici, I. izmena 2015
Najdi nas na Facebooku

Tečaji 2018

Seznam usposabljanj Vodniške komisije PZS v letu 2018 z roki prijav in predvidenimi stroški:

PDF Tečaji 2018Prijave zbiramo do roka prijav oz. do zasedbe prostih mest. Prijava se šteje za sprejeto, če vsebuje tudi vse zahtevane priloge. Nepopolnih prijav komisija ne bo upoštevala.

Glede na vremenske razmere in druge pogoje so mogoče tudi spremembe lokacij in datumov. Spremembe bodo sproti objavljene na tej spletni strani.


Pogoji za pridobitev naziva VPZS in napredovanja v višje kategorije vodenja, ki jih mora izpolniti kandidat, ob prijavi oz. do začetka tečaja, so splošni in posebni.

                Splošni pogoji so:

·         starost najmanj 18 let (do začetka tečaja);

·         dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja poklicna šola) ali status dijaka 4. letnika srednje šole (do začetka tečaja);

·         uspešno opravljen sprejemni izpit iz snovi Planinske šole (do začetka tečaja);

·         uspešno opravljena preizkusna tura za kategorije A, D in G (do začetka tečaja);

·         članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS (ob prijavi);

·         petletna predhodna aktivnost v planinstvu (ob prijavi);

·         ustrezno zdravstveno stanje (ob prijavi);

·         sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo težje od tiste, za katero si prizadeva pridobiti pravico vodenja (ob prijavi).

                Kandidat dokazuje, da izpolnjuje splošne pogoje z ustreznimi dokumenti.

                Ustrezno zdravstveno stanje glede na zahtevnost posamezne kategorije kandidat potrdi s podpisom izjave o ustreznem zdravstvenem stanju, sposobnost samostojnega gibanja pa s spiskom tur, določenih v nadaljevanju tega člena.

 

Posebni pogoji za posamezne kategorije so (ob prijavi):

                 Lahke kopne ture A kategorija:

V zadnjih petih letih opravljenih najmanj:

-       10 različnih kopnih tur nad gozdno mejo po lahkih označenih ali neoznačenih poteh;

-       10 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh;

-       3 različne lahko kopne ture v vlogi pomočnika vodnika.1


Ob prijavi je potrebno priložiti tudi zdravniško potrdilo, potrjeno s strani osebnega zdravnika.


                Zahtevne kopne ture B kategorija:

·         potrjena kategorija A, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:

-       5 različnih kopnih tur po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh;

-       15 različnih kopnih tur po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh nad gozdno mejo;

-       5 različnih kopnih brezpotij;

-       3 različne zahtevne ali zelo zahtevne kopne ture v vlogi pomočnika vodnika.

                Zelo zahtevne kopne ture C kategorija:

·         potrjena kategorija B, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:

-       20 različnih tur po brezpotju nad gozdno mejo (štejejo tudi dostopi in sestopi plezalnih smeri, če so dolgi nad 250 m višinske razlike);

-       10 različnih plezalnih vzponov vsaj II. ali višje težavnostne stopnje po lestvici UIAA;

-       10 različnih plezalnih vzponov vsaj III. ali višje težavnostne stopnje po lestvici UIAA.

                Lahke snežne ture D kategorija:

·         potrjena kategorija A, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:

-       10 različnih tur po lahkih označenih poteh v snegu;

-       5 različnih tur po zahtevnih označenih poteh v snegu;

-       3 različne lahke snežne ture v vlogi pomočnika vodnika.1

                Zahtevne snežne ture E kategorija:

·         potrjeni kategoriji C in D, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:

-       10 različnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh v snegu;

-       5 različnih zimskih plezalnih vzponov.

                Lahki turni smuki G kategorija:

·         potrjena kategorija D;

·         poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:

-       10 različnih lahkih turnih smukov;

-       5 različnih zahtevnih turnih smukov.

                Zahtevni turni smuki H kategorija:

·         potrjeni kategoriji G in E, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:

-       10 različnih zahtevnih turnih smukov;

-       5 različnih zelo zahtevnih turnih smukov.KDO ORGANIZIRA USPOSABLJANJA

Usposabljanja vodnikov PZS potekajo pod okriljem Odbora za usposabljanje in preventivo PZS (OUP), izvajalec posameznih usposabljanj pa je Vodniška komisija in meddruštveni odbori planinskih društev (MDO PD).

KAKO SE PRIJAVIŠ

Po predhodnem dogovoru na planinskem društvu in preverjanju, če izpolnjuješ pogoje za prijavo (glej usposabljanje, za katero se prijavljaš), izpolniš prijavnico, ki jo najdeš na spletni strani Vodniške komisije: http://vk.pzs.si. Prijavnico izpolni čitljivo z velikimi tiskanimi črkami in jo podpiši. Obvezno tudi napiši, na katero usposabljanje se prijavljaš in datum usposabljanja (posebna rubrika v prijavnici). Eno prijavnico uporabi le za eno usposabljanje in eno osebo. Kot veljavno bomo šteli samo tisto prijavo, ki bo poleg prijavnice obsegala vse v pogojih navedene obrazce in dokumente. Prijave zbiramo od objave razpisa do razpisnega roka oziroma do zasedbe prostih mest (glej usposabljanje, za katero se prijavljaš). Prijavnico pošlješ na naslov:

Planinska zveza Slovenije
Vodniška komisija
p. p. 214
SI-1001 Ljubljana

Dodatne informacije lahko dobiš pri strokovni sodelavki v času uradnih ur: ponedeljek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 9. do 17. ure in petek od 9. do 13. ure (v torek ni uradnih ur): Veronika Susman, 01/43-45-689, vodniska.komisija@pzs.si

PRIJAVNI POGOJI

Pogoji za udeležbo so za vsako usposabljanje posebej navedeni pri razpisu (glej usposabljanje, za katero se prijavljaš).

VODSTVA USPOSABLJANJ

Vodstva usposabljanj sestavljajo inštruktorji in predavatelji, ki imajo izkušnje tudi s pedagoškim delom, poklicno ali priučeno, želja vseh pa je svoje znanje in izkušnje posredovati drugim. Za večino usposabljanj velja, da pride na štiri udeležence programa en inštruktor. Tako so programi izvedeni varno ter kakovostno, zaradi stalnega stika udeležencev z vodstvom pa je omogočeno tudi veliko individualnega dela.

PREDVIDENI STROŠKI USPOSABLJANJ  IN PLAČILNI POGOJI

Stroški usposabljanj so sestavljeni iz kotizacije in ostalih stroškov.

Žal za leto 2018 Vodniška komisija nima drugega vira prihodkov, zato bo potrebno poravnati celoten strošek usposabljanja (kotizacija, stroški oskrbe (bivanje in prehrana), nezgodno zavarovanje za čas trajanja akcije, pri tečaju A pa še: vodniška majica, vodniški našitek, vodniška izkaznica, vodniška značka in Vodniški učbenik).

Računi bodo izstavljeni po koncu usposabljanja, pri vodniških tečajih A pa v drugi polovici trajanja tečaja.

ODPOVED UDELEŽBE S STRANI PRIJAVLJENEGA UDELEŽENCA IN VRAČILO SREDSTEV

Prijavljeni udeleženec ima pravico pisno odpovedati udeležbo, kar sporoči na zgoraj navedeni naslov. V tem primeru ima PZS pravico zadržati del stroškov. Višina zadržanega zneska je odvisna od časa, v katerem je udeleženec odpovedal svojo udeležbo na usposabljanju, in sicer:

do 10 dni pred začetkom akcije - 10 % višine stroškov;

manj kot 10 dni pred začetkom akcije - 50 % višine stroškov.

Plačila ste izjemoma oproščeni  na podlagi zdravniškega potrdila, s katerim potrjujete, da se iz opravičljivih vzrokov ne morete udeležiti usposabljanja, na katerega ste prijavljeni.

Prijavljeni ima pravico dobiti zamenjavo, ki mora izpolnjevati razpisane pogoje. S tem odpadejo stroški odpovedi usposabljanja.

Samoplačniki morajo strošek usposabljanja plačati pred začetkom akcije.Registriran VPZS oz. aktiven GV

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2018
AKTUALNO
23.08.2018
Razpis za zbiranje predlogov kandidatov za člane organov Vodniške komisije PZS
25.07.2018
Razpis za zbiranje predlogov za najvišje priznanje VK PZS za leto 2018
09.07.2018
Pot iz Planine Zapotok in sedla Kanja na Bavški Grintavec zaprta
03.07.2018
V Bohinju nov prometni režim tudi za obiskovalce gora
28.06.2018
Odstranjevanje drevesne zarasti na Pohorju
Vse novice
KOLEDAR
24.11.2018
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD
Vsi dogodki
Planinska zveza Slovenije
Vremenske razmere
 
Planinski izleti RTV SLO