Vodniška komisija
petek, 21. junij 2024
POIŠČI

Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD 2016
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

sreda, 3. maj 2023 ob 12:00, ogledov: 2943

RAZPIS I Usposabljanje Turno kolesarski vodnik 1 2023

Objavil(a): Matjaž Šerkezi
Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi kolesarske ture v gorski svet v okviru planinskih društev in drugih organizacij. Usposabljanje obsega: sprejemni izpit in preizkusno turo, usposabljanje, teoretični izpit in izpitno turo, mentorsko turo.

Rok prijave je do vključno 26. 5. 2023.
Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi kolesarske ture v gorski svet v okviru planinskih društev in drugih organizacij. Usposabljanje obsega:
 • sprejemni izpit in preizkusno turo,
 • usposabljanje, teoretični izpit in izpitno turo,
 • mentorsko turo.  

Usposabljanje je sestavljeno iz dveh delov:
 • kolesarsko - tehničnega dela (Kočevje, 3.-4. junij 2023) in
 • vodniškega dela (Valvazorjev dom pod Stolom, 22.-25. junij 2023).  

V prvem delu je pozornost namenjena predvsem povezavi turno kolesarski vodnik in kolo. Preizkusna tura je namenjena splošni oceni kandidatov za nadaljnje vodniško usposabljanje. Pred usposabljanjem bomo izvedli tudi teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj.  

V drugem delu tečaja je poudarek na vodniških znanjih, kot je vodenje skupine, orientacija, nudenje prve pomoči ipd. Tečaj se zaključi s teoretičnim izpitom in izpitno turo.  

Za udeležbo na tečaju je osnovni pogoj popolna tehnična oprema turnega kolesarja (brezhibno gorsko kolo, lahko tudi e-kolo, s širokimi profiliranimi gumami, čelada, ustrezna kolesarska oblačila in zaščitna očala, kolesarske rokavice, nahrbtnik, rešilna folija, komplet prve pomoči, kompas, geografska karta Stol 1:25.000, kolesarski komplet za popravila na terenu, GSM telefon). Obvezen pripomoček je tudi ročni GPS sprejemnik ali GSM telefon z GPS sprejemnikom.  

Pogoj za udeležbo na drugem delu tečaja je uspešno opravljena preizkusna tura z zahtevnosti S1-K1-G1 (glej http://ktk.pzs.si, rubrika Ture, Lestvice zahtevnosti) in opravljen teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj (več informacij o tem v navodilih pred pričetkom usposabljanja). Vodniki PZS in drugi strokovni kadri PZS, katerih programi vključujejo temeljna planinska znanja, so oproščeni teoretičnega sprejemnega izpita.  

Opis profila turno kolesarski vodnik 1
Turno kolesarski vodnik 1 je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh in utrjenih gozdnih vlakah, pri čemer zahtevnost spusta ne sme preseči stopnje S1 po DAV lestvici.

Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
 • splošni pogoji: starost najmanj 18 let, najmanj IV. stopnja šolske izobrazbe, tečaj prve pomoči v obsegu snovi, kot je opisana v učbeniku Planinska šola, članstvo v planinskem društvu ali klubu ki je član PZS, ustrezno zdravstveno stanje;
 • posebni pogoji: uspešno opravljen teoretični sprejemni izpit in preizkusna tura, najmanj 20 samostojnih kolesarskih tur, med katerimi jih vsaj 5 dosega zahtevnost S1-K2-G1 (ture se navedejo v prilogi št. 3 v razpisu).

Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti kandidat prisoten na celotnem programu tečaja in opraviti vse izpite v okviru seminarja. V treh mesecih po zaključku seminarja mora kot TKV pripravnik razpisati izpitno turo po navodilih, ki jih prejme ob zaključku seminarja. Po uspešno izvedeni izpitni turi pod nadzorom mentorja prejme strokovni naziv turno kolesarski vodnik.  

Pogoj za prijavo na usposabljanje je članstvo v Planinski zvezi Slovenije za tekoče leto na dan prijave.  

Prijava mora vsebovati vse priloge v PDF ločeno ob prijavi:
 1. izpolnjeno spletno prijavnico v Navezi (obvezni podatki so EMŠO, kraj rojstva in plačnik - samoplačnik, društvo ali podjetje; v tem primeru skrbniku sporočite davčno številko!),
 2. fotokopijo dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. potrdila o šolanju v PDF (min. 4. stopnja izobrazbe),
 3. priloga 3 - podpisan pregled opravljenih tur,
 4. potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (lahko dokazujete s PDF fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja)
 5. priloga 5 - izjavo o zdravstvenem stanju v PDF.  

Prijavo lahko odda le društveni skrbnik sistema Naveza v planinskem društvo, katerega ste član ali načelnik odseka, ki ima dostop do Naveze. Razpisni obrazec najde skrbnik pod KTK Športno treniranje - planinstvo-alpinizem - 1. stopnja, modul Turno kolesarski vodnik 1).  

POMEMBNO za skrbnika Naveze, ki oddaja prijavo: Kot plačnika izberite kandidat, društvo ali drugo - podjetje, katerega davčno številko vam bo sporočil kandidat. Če podjetja ni v Navezi, nam pišite na podpora@pzs.si, da ga dodamo.  

Rok prijave je do vključno 26. 5. 2023.  

V drugačni obliki prijav ne sprejemamo!

 

Število udeležencev je omejeno na 20. Minimalno število udeležencev potrebnih za izvedbo usposabljanja je 10. Kandidati, ki bodo poslali nepopolne prijave, bodo pozvani na dopolnitev prijave. Šele ob popolni prijavi bo vaše mesto na usposabljanju potrjeno.  

Za dodatne informacije pišite na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si.  

Cena tečaja je 520 €. Vanjo so vključeni stroški usposabljanja, prehrane (polni penzion) in bivanja v času tečaja. Znesek poravnate po računu, ki vam ga izstavimo, ko vam potrdimo ustreznost prijave.  

Odpoved tečaja s strani izvajalca usposabljanja KTK si pridržuje pravico, da odpove izvedbo tečaja najpozneje pet dni pred začetkom, če je potrebno število prijavljenih premajhno oziroma zaradi drugih objektivnih razlogov. V tem primeru prijavljenim vrnemo celotni vplačani znesek. KTK lahko v primeru slabih vremenskih razmer v dogovoru s prijavljenimi udeleženci spremeni tudi v razpisu navedeno lokacijo ali datum tečaja.    

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS
Atila Armentano, načelnik KTK PZS  

Priloge razpisa:
DOC Priloga 3 - podpisan pregled opravljenih tur v PDF.
DOC Priloga 5 - izjava o zdravstvenem stanju v PDF.
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE