četrtek, 4. december 2014 ob 00:00

8. december 2014 - rok prijav za deljeni tečaj A

Izteka se rok prijav za deljeni tečaj za vodnike PZS za pridobitev kategorije A - vodenje lahkih kopnih tur.

K osnovnemu usposabljanju za pridobitev naziva vodnik Planinske zveze Slovenije lahke kopne ture – kategorija A je mogoče pristopiti na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega izpita in uspešno opravljene preizkusne ture.

Kandidat za vodnika Planinske zveze Slovenije lahke kopne ture – A kategorije mora ob prijavi izpolnjevati še splošne in posebne pogoje.

Splošni pogoji so:

  • starost najmanj 18 let (do začetka tečaja);
  • dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja poklicna šola), ali status dijaka 4. letnika srednje šole (do začetka tečaja);
  • uspešno opravljen sprejemni izpit iz snovi Planinske šole (do začetka tečaja);
  • uspešno opravljena preizkusna tura (do začetka tečaja);
  • petletna predhodna aktivnost v planinstvu (ob prijavi);
  • članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije (ob prijavi);
  • ustrezno zdravstveno stanje (ob prijavi);
  • sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo težje od tiste, za katero si prizadeva pridobiti pravico vodenja (ob prijavi).

Posebni pogoji:

Kandidat za vodnika mora biti sposoben samostojnega gibanja na turah, ki so za kategorijo višje od tur kategorije A. Zato morajo kandidati za vodnika Planinske zveze Slovenije lahke kopne ture – kategorija A v zadnjih petih letih opraviti:

• 10 različnih kopnih tur nad gozdno mejo po lahkih označenih ali neoznačenih poteh;

• 10 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh;

• 3 različne lahko kopne ture v vlogi pomočnika vodnika.

 

Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti ob prijavi.

Obrazce za prijavo najdete pod rubriko Obrazci, Prijava na tečaj. V celoti izpolnjenim obrazcem priložite tudi fotokopijo osebnega dokumenta in jih s klasično pošto pošljete na naslov:

Planinska zveza Slovenije
Vodniška komisija
p. p. 214
1001 Ljubljana

 

Srečno in varen korak.

Vodniška komisija

28.10.2020