torek, 2. december 2014 ob 00:00

Zbor vodnikov PZS 2014

V soboto, 29. novembra 2014, je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu potekal Zbor vodnikov PZS 2014.
Udeležba na zboru je bila 82,69 %. Na začetku sta predsednik PZS Bojan Rotovnik in načelnik VK Franc Gričar podelila 9 priznanj častni vodnik, ki se vodnikom PZS podeljuje za izjemen prispevek na področju prostovoljnega vodništva v okviru PZS in je poteklo vsaj 30 let od njihove prve registracije. Priznanja so prejeli:

IVAN CIGALE, PD Ravne na Koroškem
MIRO DRNOVŠEK, PD Trbovlje
FERDINAND IGERC, PD Ravne na Koroškem
STANISLAV JAKI, PD Pošte in Telekoma Ljubljana
LEON LAVRIČ, PD Moravče
ŠTEFAN SAPAČ, PD Trbovlje
STANISLAV SIMŠIČ, PD Kamnik
ANTON ŠTERBAN, PD Laško
MARTIN VIMPOLŠEK, PD Brežice

V nadaljevanju je zbor potrdil poročilo o delu VK in podkomisij za leto 2014 ter spremembe Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS in spremembe Pravilnika vodnikov PZS. Pravilnik o priznanjih PZS ostaja v veljavi (s prilagoditvijo določbam Statuta PZS). Potrjen je bil tudi program dela in finančni načrt VK PZS za leto 2015.

Letošnji zbor je bil volilni. Za obdobje 2014-2018 je bil soglasno potrjen stari-novi načelnik FRANC GRIČAR, PD Zagorje ob Savi. Izvoljenih je bilo tudi šest članov IO VK:

KATARINA FILIPIČ, PD Cerkno
HUSEIN DJUHERIČ, PD Velenje
JOŽEF BOBOVNIK, PD Fram
IZABEL VADNAL, PD Postojna
BORIS MADON, PD Žirovnica
IZTOK BOKAVŠEK, PD Ptuj


Srečno in varen korak

Vodniška komisija PZS20.09.2020