četrtek, 16. oktober 2014 ob 00:00

Razpis za zbiranje predlogov za najvišje priznanje VK PZS za leto 2014

Na podlagi 66. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, 5. člena Pravilnika o priznanjih Planinske zveze Slovenije in 15. člena Pravilnika o priznanjih VPZS objavlja VK PZS


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA NAJVIŠJE PRIZNANJE VK PZS ZA LETO 2014

1. Razpisujemo zbiranje predlogov za podelitev najvišjega priznanja VK PZS častni vodnik PZS.

2. Naziv častni vodnik PZS se podeli vodniku PZS za izjemen prispevek na področju prostovoljnega vodništva ali za vodništvo v okviru PZS in je poteklo vsaj 30 let od njegove prve registracije.
Naziv častni vodnik PZS se lahko vodniku PZS podeli le, če je že prej prejel priznanje zaslužni vodnik PZS.
Naziv častni vodnik PZS se lahko vodniku PZS podeli samo enkrat.

3. Predlog za podelitev priznanj lahko poda član PZS ter vsi organi PZS. Predlog mora biti v pisni obliki na predpisanem obrazcu poslan na VO MDO do vključno 03. 11. 2014. VO MDO pošlje potrjene predloge na VK PZS najkasneje do 10. 11. 2014. VK PZS bo proučila in obravnavala prispele predloge na svoji seji. Nepopolni predlogi bodo pozvani k dopolnitvi.
Sklep o podelitvi priznanj bo sprejela VK PZS.

4. Predlogov, ki bodo prispeli po razpisanem roku, VK ne bo obravnavala in upoštevala.

                                                   

                                                                                              Načelnik VK PZS:
                                                                                              Franc GRIČAR l. r.
06.04.2020