četrtek, 17. april 2014 ob 00:00

PZS inštruktorji planinske vzgoje sodelovali pri izobraževanju vodnikov v Makedoniji

V času od 26. do 30. 3. 2014 smo inštruktorji planinske vzgoje Franc Gričar, Dragi Baloh in Jure Brečko sodelovali pri izobraževanju vodnikov pri Federaciji na planinski sportovi Makedonije (FPSM).
Do realizacije te akcije je prišlo na osnovi lanskoletnih razgovorov z predstavniki FPSM, ki smo jih imeli v septembru v Makedoniji.

Od 26. do 28. 3. 2014 smo v Kanjonu Matke opravili vso letno tehniko (vozle, navezavo na plezalne pasove in improvizirane pasove, vrvne ograje pokončne in vodoravne, spust ob vrvi, dodatno varovanje ob žičnih vrveh in vrvnih ograjah, uporaba samovarovalnega kompleta, zabijanje in izbijanje klinov, varovališča, gibanje v različnem terenu ter prečenje planinskih potokov in rek samo s tehničnimi pripomočki ).

29. in 30. 3. 2014 pa smo na Popovi Šapki izvedli snežni del usposabljanja (obe vrvni ograji, zaustavljanje s cepinom in ostalimi pripomočki, izdelava sidrišč v snegu, bočno dinamično varovanje, hoja z derezami in cepinom, hoja s krpljami, prerez snežne odeje, iskanje s plazovno žolno, sondiranje snežne odeje).

Na končni analizi akcije so bili vsi udeleženci in njihovo vodstvo z našo predstavitvijo zelo zadovoljni. Tudi z naše strani smo bili zelo zadovoljni z njihovo gostoljubnostjo in pripravljenostjo za delo.

Zagnanost udeležencev akcije je bila zelo velika, saj so poleg samega dela tudi zelo veliko spraševali o različnih različicah tehnike kakor todi o samem praktičnem vodenju.

V letošnjem letu bosta dva njihova člana obiskovala naš vodniški tečaj v Bavšici.

Tudi v prihodnje smo jim obljubili našo pomoč, v kolikor jo bodo potrebovali.

Franc Gričar

VK_PZS_Makedonija_marec2014_foto_arhiv_VK_PZS49cr
Še skupinska slika za konec, foto arhiv VK PZS

03.06.2020