sreda, 1. februar 2012 ob 00:00

Posebno usklajevanje inštruktorjev planinske vzgoje

V skladu s sprejetimi merili in učnimi programi lahko za posamezno vodniško kategorijo izvaja usposabljanje le inštruktor, ki ima najmanj takšno kategorijo, za katero se usposablja vodnik PZS.

Ker je v programu izpopolnjevanj VPZS za obdobje 2012-2014 snov zahtevnosti za vodnike kategorije C oz. E, je bil na 3. seji Podkomisije za usposabljanje VK PZS, 20. 12. 2011, sprejet sklep, da se s seznama inštruktorjev izbere tiste, ki imajo kategorije vodenja C oz. E ter inštruktorje alpinizma in se jih povabi na posebno usklajevanje. Tisti, ki so se vabilu odzvali, bodo prevzeli naloge nosilca praktičnega dela na izpopolnjevanjih.

Za te inštruktorje je bil organiziran poseben usklajevalni seminar v torek, 31. 1. 2012, med 17.00 in 20.30, na OŠ SOSTRO, Cesta II. grupe odredov 47, Ljubljana-Dobrunje.

Namen usklajevanja je bil poenotiti metode izvajanja praktičnega dela, zato da vodniki PZS povsod dobijo enaka znanja. Inštruktorji, ki so se odločili za to dodatno usklajevanje, bodo zadolženi za izvajanje praktičnega dela na vodniških izpopolnjevanjih v letih 2012-2014 - bodo torej tehnični vodje oz. nosilci praktičnega dela.

Jože Kamenšek

19.06.2021