petek, 1. september 2023 ob 07:00

Poziv za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu

Zakon o športu v 2. točki drugega odstavka 46. člena določa, da strokovno delo v športu lahko opravlja strokovni delavec, ki je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.
To pomeni, da se mora vsak posameznik po pridobljeni izobrazbi, ki daje kompetence na področju športa, ali usposobljenosti s posameznega športnega področja ali panoge, vpisati še v omenjeni razvid. Šele ko posameznik prejme odločbo ministrstva o vpisu v razvid, izpolnjuje vsa zakonska določila za opravljanje strokovnega dela v športu.

  >>> NAVODILA ZA VPIS V RAZVID >>>  


Vpis v razvid je torej zadnje dejanje pridobivanja statusa strokovnega delavca v športu, ki pa je izrednega pomena, tako z vidika posameznika kot z vidika organizacije, v kateri posameznik deluje. Posameznik ima na ta način z vidika zakona pravico za delo v športu in tudi v primeru inšpekcijskega nadzora v tem delu nima težav.

Organizacije (društva, klubi), ki delujejo na področju športa, imajo s tem urejeno področje strokovnega kadra in zagotovljeno možnost za kandidiranjue za javna sredstva, namenjena področju športa, bodisi na nacionalni bodisi na lokalni ravni. Vpis izvajalcev v razvid je eden od pogojev, ki ga mora organizacija izpolnjevati.

Pogoj za sofinanciranje strokovnih delavcev v športu iz javnih sredstev je torej ustrezno izobražen ali usposobljen delavec v športu, ki je vpisan v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu. Zato pozivamo vse strokovne delavce (vodnike PZS), ki ste vključeni v izvajanje društvenih (športnih) programov, da se čim prej vpišete v omenjeni razvid, v kolikor tega še niste storili. Javni financerji (FŠO, občine, LPŠ, ...) bodo vedno bolj dosledni pri preverjanju pogojev za sofinanciranje dela strokovnih delavcev v športu.

Programi, ki ga bodo izvajali športni delavci, ki ne bodo vpisani v razvid ne bodo vpisani, ne bodo sofinancirani s strani javnih sredstev!

POMEMBNO: Vpis v razvid bo tudi pogoj za registracijo VPZS in prijavo na usposabljanja v letu 2024 (tako licenčna izpopolnjevanja kot tudi usposabljanje za modul Planinski vodnik 2).

Vpis v razvid mora vsak posameznik urediti samostojno. Postopek je enostaven in brezplačen, vlogo pa lahko oddate tudi elektronsko. Vse informacije o vpisu boste našli na spletni strani Slovenske poslovne točke (SPT).

Za vpis je poleg izpolnjenega obrazca in dokazila o formalni izobrazbi (najmanj 4. stopnja – triletna poklicna šola) potrebno priložiti tudi dokazilo o ustrezni usposobljenosti za vodnika PZS. V kolikor ga nimate, lahko zanj zaprosite na e-naslovu vodniska.komisija@pzs.si.

Zokonodaja:
16.07.2024