petek, 14. oktober 2022 ob 11:00

Javna obravnava predloga sprememb Pravilnika vodnikov Planinske zveze Slovenije

Maja 2017 je bil sprejet novi Zakon o športu in julija 2018 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sprejelo Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu
Potrebna je še dokončna uskladitev dokončanja usposabljanja s Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.
Zato Vodniška komisija daje v javno obravnavo predlog sprememb Pravilnika vodnikov VPZS, ki je bil sprejet na Zboru predstavnikov vodniških odsekov PD 11. 12. 2021 in h kateremu je podal soglasje Upravni odbor PZS 4. 1. 2022.
Javna obravanava bo potekala do ponedeljka, 24. oktobra 2022.

Pripombe lahko pošljete na elektronski naslov VK: vodniska.komisija@pzs.si
Srečno in varen korak

Vodniška komisija
05.02.2023