četrtek, 7. november 2019 ob 08:50

Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD 2019

Na podlagi 11. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS vabimo na Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD, ki bo v soboto, 30. novembra 2019, na Igu.
ZBOR PREDSTAVNIKOV VODNIŠKIH ODSEKOV PD,

ki bo v soboto, 30. novembra 2019, ob 12. uri v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu (Zabrv 12, Ig).

Pred zborom bo v istih prostorih ob 8.30 potekal posvet Gore in varnost, na katerega ste vabljeni vsi vodniki PZS.

 DNEVNI RED:

  1. Začetek Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD, izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora
  2. Poročilo verifikacijske komisije
  3. Predstavitev usposabljanj po novih programih
  4. Podelitev priznanj častni vodnik PZS
  5. Pregled zapisnika Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD 2018 in realizacija sklepov
  6. Poročilo o delu VK PZS in strokovnih odborov za leto 2019
  7. Razprava o poročilih
  8. Potrditev programa dela in finančnega načrta VK PZS za leto 2020 ter okvirnega programa dela za leto 2021
  9. Razno

Vabljeni ste vsi vodniki PZS, pravico glasovanja pa imajo delegati vodniških odsekov PD.

Zaradi lažjega načrtovanja Zbora predstavnikov vodniških odsekov vas prosim, da izpolnjeno prijavnico vrnete najkasneje do četrtka, 21. novembra 2019, na e-naslov:  vodniska.komisija@pzs.si ali z navadno pošto na naslov: Planinska zveza Slovenije, Vodniška komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana

 

Franc Gričar,
načelnik Vodniške komisije PZS

 

Priloge:


26.09.2020