petek, 30. september 2016 ob 12:44

Javna obravnava osnutka Disciplinskega pravilnika VK PZS in osnutka dopolnitve Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS ter informativno zbiranje prijav za člane Častnega razsodišča VK PZS

Vodniška komisija je na svoji 2. seji, dne 27. 9. 2016, obravnavala predlog Disciplinskega pravilnika VK PZS in predlog dopolnitve Pravilnika o organiziranosti VPZS in ju daje v javno obravnavo.
Istočasno VK zbira tudi informativne prijave za člane Častnega razsodišča VK PZS.


Javna obravnava in zbiranje prijav bosta potekala do ponedeljka, 17. 10. 2016.


Pripombe lahko pošljete na elektronski naslov VK: vodniska.komisija@pzs.si

Izpolnjen obrazec Informativno zbiranje prijav za člane Častnega razsodišča pošljite na naslov: Planinska zveza Slovenije, Vodniška komisija, p. p. 2014, 1001 Ljubljana.PDF Osnutek Disciplinskega pravilnika Vodniške komisije PZS (422 KB)

PDF Predlog dopolnitve Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS (192 KB)

PDF Veljavni Pravilnik o organiziranosti VPZS (301 KB)

DOC Informativno zbiranje prijav za člane Častnega razsodišča VK PZS - obrazec (55 KB)

Srečno in varen korak


Vodniška komisija

20.04.2021