petek, 22. april 2016 ob 12:30

Planinska društva pod drobnogledom tržnih inšpektorjev - zaključki delavnice

Pred Skupščino PZS, ki je potekala v soboto, 16. aprila 2016, v Črni na Koroškem, je potekala delavnica za planinska društva na temo »Planinska društvo pod drobnogledom tržnih inšpektorjev.« Objavljamo zaključke ter predstavitve govorcev.
Med društvenimi aktivnostmi izstopajo večdnevni programi v tujini, ki zajemajo prevoz, namestitev, prehrano in vodenje, predvsem na bolj turističnih območjih (obmorska območja, otoki), ki se promovirajo tudi izven društva in kjer so v program vključeni tudi dodatni turistični ogledi. S tem se dejavnost vsebinsko približa turističnemu aranžmaju, za katerega Zakon o spodbujanju razvoja turizma predpisuje posebne pogoje.

V primeru nadzora se društva lahko za podporo obrnejo na strokovno službo PZS, ki vam bo pomagala pri postopku. Predvsem pa je potrebno izpostaviti nepridobitni namen izvajanja aktivnosti in ustrezno vodenje finančne dokumentacije programa. Pri večdnevnih planinarjenjih po turistično razvitih območij (npr. Dalmaciji), kjer takšne aktivnosti vključujejo več elementov turističnih aranžmajev (prevoz, nočitve, ogledi znamenitosti ...) priporočamo, da tovrstne aktivnosti društvo izvede v sodelovanju s turistično agencijo. PZS pa bo samostojno ali v sodelovanju z drugimi zainteresiranimi sorodnimi nevladnimi organizacijami podala uradno pobudo pristojnemu ministrstvu za ustrezno spremembo Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Pripravil Damjan Omerzu

Predstavitve z delavnice:
PDF Tržni nadzor pri društvih v praksi (1,7 MB)
PDF Pravni vidiki organizacije planinskih izletov (744 kB)

Seznam turističnih agencij, ki sodelujejo s planinskimi društvi:

Skladno z zaključki delavnice pred skupščino PZS 2016 na temo tržnih nadzorov društvenih aktivnosti, prosimo društva, ki so že izvajale programe v sodelovanju s turističnimi agencijami in imajo pozitivne izkušnje, da na naslov info@pzs.si posredujete naziv in kontakt agencije. Podatke bomo zbrali in jih v pomoč društvom objavili na spletni strani PZS, kot informativni nabor turističnih agencij, ki imajo izkušnje z izvajanjem planinsko obarvanih programov v sodelovanju z društvi.

24.02.2020