četrtek, 29. oktober 2015 ob 16:30

Razpis usposabljanj Vodniške komisije za leto 2016

Vodniška komisija za leto 2016 razpisuje naslednje akcije usposabljanj:


1. TEČAJI ZA PRIDOBITEV NAZIVA VODNIK PZS KATEGORIJ A, B, C, D, E, G, H in TEČAJ ZA IPV:

PDF Tečaji VK 2016 (212 KB)

Rok prijav: dva meseca pred tečajem oz. sprejemnim izpitom.
Prijavnice z vsemi prilogami pošljite na naslov: Planinska zveza Slovenije, Vodniška komisija, p. p. 214, SI - 1001 Ljubljana.
Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh prilog ali ne bodo prispele do roka prijav, ne bodo upoštevane.

Obrazce za prijavo najdete pod rubriko Obrazci.


2. IZPOPOLNJEVANJA (LICENČNA USPOSABLJANJA):

PDF Izpopolnjevanja VK 2016 (210 KB)

Rok prijav: en mesec pred izpopolnjevanjem.
Prijavnice pošljite na naslov: Planinska zveza Slovenije, Vodniška komisija, p. p. 214, SI - 1001 Ljubljana.
Prijave, ki ne bodo prispele do roka prijav, ne bodo upoštevane.

Obrazce za prijavo najdete pod rubriko Obrazci.


Srečno in varen korak.

Vodniška komisija

25.02.2020